ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಆಳ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜನೆ

< ಈಗಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 80 ಸಾವಿರ ಟನ್ * ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತೂಕದ ಹಡಗು ನಿರ್ವಹಣೆ> ಮಂಗಳೂರು: ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹಡಗುಗಳು ಬರುವಂತೆ ಆಳ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜನೆ…

View More ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಆಳ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜನೆ

ಭೂಮಿಯ ಆಳವ ಅರಿತವರಾರು?

ಮಾನವ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಿ ಸಾಹಸ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೂ ಅಳತೆಗೆ ಸಿಗದಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದವರೆಗೆ ಇಳಿಯಲು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. 6,378…

View More ಭೂಮಿಯ ಆಳವ ಅರಿತವರಾರು?