ನವಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾಶ್ರೀ!

ಮೈಸೂರು: ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಿ ಶ್ರೀ ಡಾ.ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತ, ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು… ಶ್ರೀಗಳು ಶಿವೈಕ್ಯರಾಗಿರುವಾಗ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ…

View More ನವಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾಶ್ರೀ!