ಬಸವ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಮೌಢ್ಯ

ಕೂಡಲಸಂಗಮ:12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ವೈಚಾರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಾರಿದ್ದ ಬಸವಣ್ಣನ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಶಕ್ತಿಗಳು ಮೌಢ್ಯ ಬಿತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಐಕ್ಯಸ್ಥಳವಾದ ಕೂಡಲಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬಿತ್ತುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಿದ್ದ…

View More ಬಸವ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಮೌಢ್ಯ