ಬಹೂಪಯೋಗಿ ಲೇಸರ್!

| ಡಾ. ಮನೋಹರ್ ಟಿ. ಲೇಸರ್ ಬಳಕೆಯು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇತರ ಹೊಸ ಲೇಸರ್​ಗಳ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಉದಾ: ಲಾಸಿಕ್​ಗೆ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್…

View More ಬಹೂಪಯೋಗಿ ಲೇಸರ್!