ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಬೀನ್ಸ್

ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಂದಕೂಡಲೇ ಆ ಪ್ಲೇವರ್​ನ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಗುಣಗಳು ಅನೇಕಾನೇಕ. ಆದರೆ ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತ್ರಿಮವಾದ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಪ್ಲೇವರ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶುದ್ಧ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಸಾರ ಬಳಸುವುದು…

View More ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಬೀನ್ಸ್