ಬೆಣ್ಣೆನಗರೀಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ನಾದದ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು

ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರಿ ಬೆಣ್ಣೆದೋಸೆಗಷ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ಸಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಜನರ ಅಭಿರುಚಿಯಾನುಸಾರ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯಕಲೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಛಾಪು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಊರು ದಾವಣಗೆರೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋಗಳ ಹಪಾಹಪಿತನ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯಕಲೆಗಳನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ…

View More ಬೆಣ್ಣೆನಗರೀಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ನಾದದ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು