ಮುಕ್ತಿಹೊಳೆಗೆ ಸಂಕವೇ ಹೆದ್ದಾರಿ

ರಮೇಶ ಹಾರ್ಸಿಮನೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಹಾಗೂ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಪ್ರದೇಶದ ಮುಕ್ತಿಹೊಳೆ ದಾಟಲು ಜನರಿಗೆ ಮರದ ಸಂಕವೇ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಮುಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ತಾಲೂಕಿನ…

View More ಮುಕ್ತಿಹೊಳೆಗೆ ಸಂಕವೇ ಹೆದ್ದಾರಿ