ಬಾಳೆಹಣ್ಣು-ಚಿಕ್ಕಿ ಬೇಡ, ಮೊಟ್ಟೆನೇ ಬೇಕು ಎಂದ ಮಕ್ಕಳು!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ನೀಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮಕ್ಕಳ‌ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ 1 ರಿಂದ 8 ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಚಿಕ್ಕಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟು 47.97 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು 28.97 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 3.37 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದು 2.27 ಲಕ್ಷ … Continue reading ಬಾಳೆಹಣ್ಣು-ಚಿಕ್ಕಿ ಬೇಡ, ಮೊಟ್ಟೆನೇ ಬೇಕು ಎಂದ ಮಕ್ಕಳು!