ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಸನಾತನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸದಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ... 

ಇಂದಿನಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸದಸ್ 

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 57 ಮಠಾಧೀಶರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂತರಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಇಂದು ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೋಗಳು ಇವು...

ಇಂದು ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೋಗಳು ಇವು...

ಇಂದು ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೋಗಳು ಇವು...

ಇಂದು ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೋಗಳು ಇವು...

ಇಂದು ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೋಗಳು ಇವು...

ಇಂದು ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೋಗಳು ಇವು...