ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರ ‘ವಿರುಪಾ’ ಬಿಡುಗಡೆ 12ರಂದು

ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುನೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ಹಂಪಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹೊಸಪೇಟೆ: ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಕನಸು ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ. ಇಂಥ ವಿಭಿನ್ನ ಕನಸಿನ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ…

View More ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರ ‘ವಿರುಪಾ’ ಬಿಡುಗಡೆ 12ರಂದು