2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದ… ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧವನ್ನೇ ವಿಷವೆಂದು ಕುಡಿದ…

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಜನರು ತಮಗೆ ಬರಬೇಕಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಸೂಲಾತಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಎನಿಸಿದಾಗ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ನಾಟಕ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಸೂಲಾತಿ ಅಸಾಧ್ಯ…

View More 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದ… ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧವನ್ನೇ ವಿಷವೆಂದು ಕುಡಿದ…