ಉಳಿಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಭಾರತೀಯ ಜೈನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನೇತೃತ್ವಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕರೆಹೊಡ್ಡು ದುರಸ್ತಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮುದಗಲ್: ಭಾರತೀಯ ಜೈನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಸಮೀಪದ ಉಳಿಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಶಾಸಕ ಡಿಎಸ್.ಹೂಲಗೇರಿ ಭಾನುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.…

View More ಉಳಿಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ