ಪದವಿಗೆ ತುಳು ಪಠ್ಯ ರೆಡಿ

ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ (2019- 20) ಐಚ್ಛಿಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ತುಳು ಪಠ್ಯ ಕ್ರಮ ಆಗಲೇ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವಿ 20 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು…

View More ಪದವಿಗೆ ತುಳು ಪಠ್ಯ ರೆಡಿ

ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ಕಾಗದ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕವಾದಾಗ…

ಬಳಸಿದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾಗದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದರಿಂದ ನೋಟ್​ಪುಸ್ತಕ ತಯಾರಿಸಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚುವ ಯೋಚನೆಯೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉದಾತ್ತವಾದುದಲ್ಲವೇ? ಅಂಥ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ಕಥೆ ಇದು. | ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚಾರ್ವಡಿ…

View More ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ಕಾಗದ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕವಾದಾಗ…