ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದ ಮಂದ್‌ಗೆ ಮರುಜೀವ

ಶ್ರೀಮಂಗಲ: ಕೊಡವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂದ್‌ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿದೆ. ಮಂದ್ ಕೊಡವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೇರಾಗಿದ್ದು, ಮಂದ್‌ಗಳನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೊಡವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂದ್‌ಗಳನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ…

View More ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದ ಮಂದ್‌ಗೆ ಮರುಜೀವ