ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಥೆ ಅರ್ಥವಾಗದವರಿಗೆ ವ್ಯಥೆಯೇ!

|ಡಾ. ಸುನೀಲ್​ ಕೆ.ಎಸ್​  ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದರ ಜಾಡನರಸಿ ಹೊರಟಾಗ ತಿಳಿದ ಸಂಗತಿಯೇನೆಂದರೆ- ಜನಪರತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಘಟಿತ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಒಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಮುಂದಾಗಬೇಕಾದರೆ, ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಯಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕೆಂದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಮೋಚ್ಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೆನಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು…

View More ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಥೆ ಅರ್ಥವಾಗದವರಿಗೆ ವ್ಯಥೆಯೇ!