ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಹೀರೋ ಬಲಿಷ್ಠನೋ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳೋ ಎಂಬುದು ಚುನಾವಣೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ

ಸೋನೆಪುರ್​ (ಒಡಿಶಾ): ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಹೀರೋ ಬಲಿಷ್ಠನೋ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳು ಬಲಿಷ್ಠರೋ… ನಮ್ಮ ಯೋಧರು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಗೌರವಾದರಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಭಜಿಸುವ ಶಕ್ತಿಗಳ ಧ್ವನಿ ಜೋರಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು…

View More ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಹೀರೋ ಬಲಿಷ್ಠನೋ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳೋ ಎಂಬುದು ಚುನಾವಣೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ