ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ‘ಅಮ್ಮ’ ಸತ್ಸಂಗ

ಮೈಸೂರು: ನಗರಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ‌ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಅವರಿಂದ ಬುಧವಾರ ಬೋಗಾಧಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಠದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ, ಭಜನೆ, ಪ್ರವಚನ, ಸತ್ಸಂಗ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನ‌ ನಡೆಯಿತು.

View More ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ‘ಅಮ್ಮ’ ಸತ್ಸಂಗ