ಐದು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ವರ್ತಲ ರಸ್ತೆ

| ಹೊಸಹಟ್ಟಿ ಕುಮಾರ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಐದು ನಗರ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ವರ್ತಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನೇರ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ‘ವಿಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು-2050’ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ…

View More ಐದು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ವರ್ತಲ ರಸ್ತೆ