ನೂರೆಂಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಲುಗಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು

ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನದಾತ. ಆದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಯೂಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ದಾಖಲೀಕರಣ, ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಚುನಾವಣೆ ಡ್ಯೂಟಿ… ಪಟ್ಟಿ ಉದ್ದವಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ…

View More ನೂರೆಂಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಲುಗಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು