ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಭಾರತ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೊತ್ಸವ ದಿನವೆಂಬುದು ದೇಶದ ಈವರೆಗಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸುಗಳ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವ ಸುದಿನ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ಮತ್ತು ಕೇಳಿ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರುವ ಇಂದಿನ ಯುವಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ…

View More ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಭಾರತ

ಹದಿಹರೆಯ ಕುದಿಹೃದಯ

‘ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು’! ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ದನಿ. ಮಕ್ಕಳು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಹದಿಹರೆಯದವರು. ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ! ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಹಂತವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ದಾಟಿದ್ದೆವಲ್ಲ! ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ…

View More ಹದಿಹರೆಯ ಕುದಿಹೃದಯ