ಪುಸ್ತಕ ಮಂಥನಕ್ಕೆ 25ರ ಸಂಭ್ರಮ

ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಅದರ ದಾಸರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಆಸಕ್ತಿ, ಓದುವ ಅಭಿರುಚಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಗಮನಿಸಿರುವ ತಂಡವೊಂದು ಆ…

View More ಪುಸ್ತಕ ಮಂಥನಕ್ಕೆ 25ರ ಸಂಭ್ರಮ