ಶಿವಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಕಷ್ಟ ದೂರ

ಗುತ್ತಲ: ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಭೂಮಿ, ಆಹಾರ ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಶಿವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶಿವಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ರಂಭಾಪುರಿ ಪೀಠದ ಡಾ. ವೀರಸೋಮೇಶ್ವರ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು. ನೆಗಳೂರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಮಠದ ಕರ್ತೃ ಶ್ರೀ…

View More ಶಿವಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಕಷ್ಟ ದೂರ