ಕಡಿಮೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಬರಬರುತ್ತ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬಳಸಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾದರಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಧಾರವಾಡದ ಕೃಷಿ…

View More ಕಡಿಮೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯ