ಪಾಂಟಿಂಗ್, ಗಂಗೂಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಲಾಭ

ಜೈಪುರ: ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್, ಸಲಹೆಗಾರ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಮೊಹಮದ್ ಕೈಫ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ದೊರೆತಿದೆ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು…

View More ಪಾಂಟಿಂಗ್, ಗಂಗೂಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಲಾಭ