ಮೈಸೂರು ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲೂ ಮಂಗಳೂರು ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್‌ಚಿಟ್

 ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಮೀನು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಫಾರ್ಮಲಿನ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಐ) ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ.…

View More ಮೈಸೂರು ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲೂ ಮಂಗಳೂರು ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್‌ಚಿಟ್