ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಮೂವರು ಸಚಿವರು

ವೇಣುವಿನೋದ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯ ರಚಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವರನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ಕರಾವಳಿಯ ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿಯ ಮೀನುಗಾರರ…

View More ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಮೂವರು ಸಚಿವರು