ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ ಗಾದಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಣ್ಣು

ವೇಣುವಿನೋದ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕುಲಪತಿ ಗಾದಿಯೇರಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಹಿಂದೆ ಸತತವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಮೂಲದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆ ಮಂಗಳೂರು…

View More ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ ಗಾದಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಣ್ಣು