ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಜೀವನ ಕೌಶಲ ಬಿಟ್ಟು, ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ದುರಂತ ಎಂದು ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಡಾ.ಪ್ರೀತಿ ಪೈ. ಶಾನಭಾಗ್ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಲಾಕುಂಚ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ…

View More ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ