ಹೊಳೆ ದಾಟಲು ಬೇಕು ಎಂಟೆದೆ

ಶ್ರೀಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಹಕ್ಲಾಡಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕಟ್ಟಿನಗುಂಡಿ ಹೊಳೆ ದಾಟುವುದಕ್ಕೆ ಎಂಟೆದೆ ಬೇಕು. ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಳೆ ದಾಟುವ ಸಂದರ್ಭ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿ ನೀರಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಜೀವಗಳ ಬಲಿ ಪಡೆದರೂ ಕಟ್ಟಿನಗುಂಡಿ…

View More ಹೊಳೆ ದಾಟಲು ಬೇಕು ಎಂಟೆದೆ

ಕಂಡ್ಲೂರು ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ

ಶ್ರೀಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಹಕ್ಲಾಡಿ ಕಂಡ್ಲೂರು ನಮ್ಮ ಊರು… ನಾವು ಕಲಿತ ಶಾಲೆ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದರೆ ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಹಿಳೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಶಾಲೆಗೂ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ…

View More ಕಂಡ್ಲೂರು ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ

<<20 ಲಕ್ಷ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕಲ್ಪ *ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲಾ ಅಭ್ಯುದಯ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ * 134 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಕಂಡ್ಲೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ>> ಶ್ರೀಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಹಕ್ಲಾಡಿ ಕಂಡ್ಲೂರು ಒಂದು…

View More ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ