ಜಾಗತಿಕ ಹಿಮಶಿಲ್ಪ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 8 ದೇಶಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಮೂವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು

ಟೋಕಿಯೊ: ಜಪಾನ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2019ರನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಮಶಿಲ್ಪ ರಚನೆ ಕಪ್​ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೂವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು 8 ದೇಶಗಳ 11 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂತಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ…

View More ಜಾಗತಿಕ ಹಿಮಶಿಲ್ಪ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 8 ದೇಶಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಮೂವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು