ಲಾಭ ತಂದ ಸಮಗ್ರ ಬೇಸಾಯ

| ಕೆ.ಎನ್.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಂಡ್ಯ  ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದರೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಕಾರೇಕುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿಯಾಗಿರುವ…

View More ಲಾಭ ತಂದ ಸಮಗ್ರ ಬೇಸಾಯ