ಟಿಪ್ಪು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆಗಬೇಕು

ಮೈಸೂರು: ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡಿದ ಟಿಪ್ಪುವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾಗದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆತನನ್ನು ಮತಾಂಧನೆಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತೆಯೆ, ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಈಗಲೂ ಆತನ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಅಪವಾದ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ…

View More ಟಿಪ್ಪು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆಗಬೇಕು