ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುವುದೇ?

| ಸಿ.ಎಸ್. ಸುಧೀರ್  # ತಾಯಿಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್​ನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಒಡವೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ? ಕಳ್ಳತನ ಆದಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಸಿಗುವುದೇ? | ಹೆಸರು ಊರು…

View More ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುವುದೇ?