VIDEO: ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಜಲಚರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗಂಗಾ ಪ್ರಹಾರಿಗಳ ನೇಮಕ: ಎನ್​ಎಂಸಿಜಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಜಲಚರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಗಾ ಪ್ರಹಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಚ್ಛ ಗಂಗಾ ಮಿಷನ್​ನ (ಎನ್​ಎಂಸಿಜಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್​ಎಂಸಿಜಿಯ ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೀವ್​ ರಂಜನ್​ ಮಿಶ್ರಾ…

View More VIDEO: ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಜಲಚರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗಂಗಾ ಪ್ರಹಾರಿಗಳ ನೇಮಕ: ಎನ್​ಎಂಸಿಜಿ