ಆನೆ ಹಿಂಡಿನಿಂದಲೇ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಆನೆ

ಜಲ್ಪೈಗುರಿ: ಸ್ಕೂಟರ್‌ನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಇತರೆ ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಆನೆಯೊಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗಾರುಮಾರಾದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಪವಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾಗಿ 31ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ಅರಣ್ಯ…

View More ಆನೆ ಹಿಂಡಿನಿಂದಲೇ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಆನೆ