8 ಪ್ಯಾಕ್ ಧನ್​ವೀರ್

‘ಸಿಂಪಲ್’ ಸುನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಬಜಾರ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಧನ್​ವೀರ್​ಗೆ ಫಿಟ್​ನೆಸ್ ಗುಂಗು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಅವರು 8 ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 22 ದಿನ ಜಿಮ್ಲ್ಲಿ…

View More 8 ಪ್ಯಾಕ್ ಧನ್​ವೀರ್