VIDEO: ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ದಂಪತಿಗೆ ಸಿಂಹಿಣಿ ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಹೀಗಿದೆ…

ಕೇಪ್​​ ಟೌನ್​: ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವು ಎಲ್ಲಾ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನ. ಆದರೆ, ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದಂತಹ ಕಹಿ ದಿನವಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಪೀಟರ್​​​​​…

View More VIDEO: ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ದಂಪತಿಗೆ ಸಿಂಹಿಣಿ ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಹೀಗಿದೆ…