480 ಕೆ.ಜಿ.ಬೃಹತ್ ಕೇಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರೃ ಸೇನಾನಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮೈಸೂರು: ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರೃ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ಸ್ವಾತಂತ್ರೃ ಸೇನಾನಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇರುವ ಬೃಹತ್ ಕೇಕ್ ತಯಾರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಕೇಕ್‌ನ ಮೊತ್ತ…

View More 480 ಕೆ.ಜಿ.ಬೃಹತ್ ಕೇಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ