ಸಂತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದ ಕಪ್ಪು ಬಂಗಾರ!

| ಗಣಪತಿ ಹಾಸ್ಪುರ ‘ಬಾಳೇಹಳ್ಳಿಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಣಸು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಆ ತೋಟವನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ನೋಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಬಾಳೇಹಳ್ಳಿಯ ಉತ್ಸಾಹಿ ಕೃಷಿಕನ ‘ಕಪ್ಪು ಬಂಗಾರದ…

View More ಸಂತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದ ಕಪ್ಪು ಬಂಗಾರ!