ರೈಲು ಬಯೋ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದುರ್ಬಳಕೆ

ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಗಳೂರು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗದವರು ಹಾಗೂ ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದವರೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೆಡುಕು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಯೋ ಟಾಯ್ಲೆಟ್(ಜೈವಿಕ ಶೌಚಗೃಹ) ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ! ಕೆಲ…

View More ರೈಲು ಬಯೋ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದುರ್ಬಳಕೆ