ಗೋಳಗುಮ್ಮಟ ವಾಯುವಿಹಾರ ಶುಲ್ಕ ಇಳಿಕೆ

ವಿಜಯಪುರ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕ ಗೋಳಗುಮ್ಮಟದ ಆವಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ವಾಯು ವಿಹಾರದ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಾಯು ವಿಹಾರಿಗಳು ಹರ್ಷಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ‘ಗೋಳಗುಮ್ಮಟ ವಾಯು ವಿಹಾರ ದುಬಾರಿ’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಜೂ.18ರಂದು…

View More ಗೋಳಗುಮ್ಮಟ ವಾಯುವಿಹಾರ ಶುಲ್ಕ ಇಳಿಕೆ