ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯವಾಣಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವ

ಮದುರೈ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಎಐಎಫ್​ಎಂಪಿ) 2018ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯವಾಣಿ ರಜತ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:…

View More ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯವಾಣಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವ