ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ, ಎಣಿಸಿ, ದಣಿದು ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟ 270 ಮಂದಿ, ಅರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ… ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ..?

ಜಕಾರ್ತಾ: ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಅಕ್ರಮವಾಗಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಎಣಿಕೆ ತಡವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ,…

View More ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ, ಎಣಿಸಿ, ದಣಿದು ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟ 270 ಮಂದಿ, ಅರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ… ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ..?