2019ರ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಸರಪಳಿ ಏನು ಎತ್ತ…

| ಮಹಾಬಲಮೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆಕೆರೆ, ಮೊಬೈಲ್: 7760063034 ‘ಇದು ಬಾಳು ನೋಡು ಇದ ಬಲ್ಲೆನೆಂದರೂ ತಿಳಿದಾತ ಧೀರನಿಲ್ಲ. ಹಲವುತನದ ಮೈಮರೆಸುವಾಟವಿದು ನಿಜವು ತೋರದಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕವಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಢವಲ್ಲದ, ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕದಂತಿರುವ…

View More 2019ರ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಸರಪಳಿ ಏನು ಎತ್ತ…