ಶಿಕ್ಷಕರ ತವರೂರು ಹಳೆಕಿತ್ತೂರ !

ಹಾವೇರಿ: ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರಾದರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗ್ರಾಮವೆಂದೇ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಆ ಗ್ರಾಮವೇ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆಕಿತ್ತೂರಗ್ರಾಮ. ನಾಡಿಗೆ ನೂರಾರು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ಶಿಕ್ಷಕರು…

View More ಶಿಕ್ಷಕರ ತವರೂರು ಹಳೆಕಿತ್ತೂರ !