ತರಬೇತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ

ತೇರದಾಳ: ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಶಹರಿ ರೋಜಗಾರ ಯೋಜನೆ ಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡದೇ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ 6.78 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಎಸಗ ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಜೇಸಾಬ ನಗಾರ್ಜಿ ಹಾಗೂ…

View More ತರಬೇತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ