ಸೀ ವಾಕ್‌ವೇನಲ್ಲಿ ಗಾಳ ಕ್ರೇಝ್

ಅವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ ಗಾಳ ಹಾಕಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಉತ್ಸಾಹ, ರೋಮಾಂಚನ ನೋಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮಲ್ಪೆ ಸೀವಾಕ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳದಿಂದ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಹಬ್ಬ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರು…

View More ಸೀ ವಾಕ್‌ವೇನಲ್ಲಿ ಗಾಳ ಕ್ರೇಝ್