ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ನಡೆ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸವಾಲುಗಳಿವೆ. 70 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡೆ ಸಂವಿಧಾನದ ತಾತ್ವಿಕ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸಿ…

View More ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ನಡೆ