ಹಣಕ್ಕಿಂತ, ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ

ಉಮದಿ: ಹಣವಂತ ಕೆಲವೆಡೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ವಿಜಯಪುರ ಸಾಹಿತಿ ಅಮೀರುದ್ದಿನ್ ಖಾಜಿ ಹೇಳಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ವೇದಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮತಾ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೂನಿಯರ್…

View More ಹಣಕ್ಕಿಂತ, ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ