ಯುವಭಾರತ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಾರುತ

ಯುವಜನರ ಶಕ್ತಿಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಯುವಪೀಳಿಗೆಯ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆದ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇಶಕಟ್ಟುವ ಈ ದಾರ್ಶನಿಕನ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವ…

View More ಯುವಭಾರತ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಾರುತ

ಯುವ ಮನಸುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿವೇಕಾನಂದ

| ಸ್ವಾಮಿ ವೀರೇಶಾನಂದ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವ ಅತ್ಯಪಾರ ಹಾಗೂ ಅಸಾಧಾರಣ. ಶಕ್ತಿ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಸೇವೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ-ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ…

View More ಯುವ ಮನಸುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿವೇಕಾನಂದ